چیستان

چیستان کودکانه اول : آن چیست که چیستان است اگر از بالای یک کوه بلند هم بیفتد پایین نمی شکند ولی اگر بیفتد تو آب ، می شکند ؟

چیستان کودکان دوم : آن چیست که چیستان است اون کدوم کلید است که نمیتونه هیچ دری رو باز کنه ؟

چیستان کودکانه سوم : آن چیست که چیستان است خیلی تیغ دارد ولی ساقه ، ریشه و  برگ ندارد ؟

چیستان کودکان چهارم : کدوم جزیره از جزایر ایران است که اگه برعکسش کنی میشه تکلیف شب دانش آموزان ؟

چیستان کودکانه پنجم : آن چیست که چیستان است که  در روز پر است و در شب در حال استراحت است ؟ 

چیستان کودکان ششم : آن چیست که اگه یک ورزشکار بتونه بشکنه اونو جایزه می گیره ؟

چیستان کودکانه هفتم : کوکان عزیز می تونید بگید کدوم آبزی هست که اگه سرش رو ببری اسم یک ساز میشه ؟

چیستان کودکان هشتم : آن چیست که چیستان است و اگر سرش را ببری زنده می شود ؟

چیستان کودکانه نهم : آن چیست که چیستان است گردن داره ولی سر نداره . دست داره ولی پا نداره ؟

چیستان کودکان دهم : می تونه همه اطاق رو پر کنه ولی از سوراخ در بیرون می رود ؟

چیستان کودکانه یازدهم : یک حیوان بسیار خطرناک هستم ولی اگر بر عکسم  کنی رام می شوم ؟

چیستان کودکان دوازدهم : کدام گیاه است که در طبیعت سبز در بازار مشکی ولی در آشپز خانه قرمز است ؟

.

.

 

پاسخ های چیستان کودکانه

 

پاسخ چیستان کودکان اول : جوابش خیلی آسونه " سایه "

پاسخ چیستان کودکانه دوم : " کلید برق " هیچ دری رو نمیتونه باز کنه

پاسخ چیستان کودکان سوم : " جوجه تیغی " خیلی تیغ داره ولی اصلا ریشه و ساقه و برگ نداره

پاسخ چیستان کودکانه چهارم : جزیره زیبای " قشم " در خلیج همیشه پارس

پاسخ چیستان کودکان پنجم : " کفش " شب ها استراحت می کنه

پاسخ چیستان کودکانه ششم : ورزشکار ها اگه بتونند " رکورد " چیزی بزنند جایزه می گیرند .

پاسخ چیستان کودکان هفتم : اگه حرف " خ " رو از اول اسم " خرچنگ " برداری میشه چنگ که اسم یک ساز هست .

پاسخ چیستان کودکانه هشتم : " خزنده "

پاسخ چیستان کودکان نهم : " کوزه " هم گردن داره هم دست ولی سر و پا نداره

پاسخ چیستان کودکانه دهم : " دود "

پاسخ چیستان کودکان یازدهم : اگه اسم " مار " رو برعکس کنی میشه " رام "

پاسخ چیستان کودکانه دوازدهم : " چای " در بازار سیاه است و در باغ سبز ولی تو آشپزخانه قرمز میشه .ش

/ 0 نظر / 6 بازدید