محمدرضا علیپور

کهکشان
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
سال نومبارک
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
برج ایفل
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
BMW650I
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
تفاوت دوعکس
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
natural 1920*1080
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
درآتش
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
جوجه های رنگی
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
دوتاماشین عروس
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
برج میلاد
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
گربه
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
گرگ ها
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
الله
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
کاردستی درخت بادکمه
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
شکل گاوبابرگ
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
Natural 1920*1080
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
کاردستی با برگ ها
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
محمدرضادرفضای سبز
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
تفاوت کشتی نوح وکشتی تایتانیک
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
زهراومحمدرضا درقم
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
redfoliage(برگ های قرمز درختان)
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
حدیث
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٤:٤٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳٩۳
 

امام علی(ع):نه زندگی آن قدرشیرین است ونه مرگ آن قدرترسناک است پای      برشرافت خودگذار.

حضرت پیامبر(ص):به عیادت بیماربرویدکه شمارابه آخرت بیندازد.

حضرت پیامبر(ص):بهترین کاردرنزدخداوندنگه داری زبان است.


 
 
عکس شکستگی شیشه ی مانیتورکامپیوتر
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
برج آزادی
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
سالن چندمنظوره شهدای باغمعروف تبریز
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
گربه هادرحال دعوا
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
Natural(طبیعت)
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
Natural(طبیعت)
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
نجف
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
شماره شناسایی پلاک
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
پرندگان کوچک وزیبا
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
Natural1920 1080
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
Natural1920 1080
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
حدیث
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ اسفند ،۱۳٩۳
 

امام علی(ع):سه چیزمحبت می آورد.

امام هادی(ع):جاهل اثیرزبان خویش است.

حضرت محمد(ص):خداوندچیزی رادوست داردکه درآن شتاب کنند.

امام علی(ع):هرکس دچارفقرشودبه چهارخصلت گرفتارآید.

1-ضعف دریقین  2-سستی دردین  3-نقصان درعقل  4-کم حیایی درچهره.

امام جعفرصادق (ع):به یکدیگرارمغان بفرستیدتادوست یکدیگرباشید.

امام علی(ع):چهارچیزموجب پاداش الهی وبهشت است.

1-نگاه به چهره پدرومادر  2-نگاه به قرآن  3-نگاه به دریا  4-نگاه به چهره مومنین.

امام حسین(ع):تیزترین چشم آن است که خوبی هاراببیند.

امام حسن مجتبی(ع):به خوبی معاشرت کردن با مردم کمال عقل است.

امام محمدباقر(ع):طلاباآتش گداخته وناب می گرددومومن با گرفتاری.

امام حسن عسکری(ع):عصبانیت کلیدهرکاربدی است.

امام علی(ع):دوست خوب درزمان سختی آشکارمی شود.


 
 
طوطی
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
محمدرضاوخانوادهاش درمشهدمقدس
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
الله
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
محمدرضا درآستارا
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
درساحل گیسوم محمدرضا و زهرا
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
lمراحل درس خواندن
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
خطای چشم
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
نام سال ها
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
تنبیه معلم
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
عشق گربه ها
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
گل
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳٩۳
 


 
 
ببر
نویسنده : محمدرضا علیپور - ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳٩۳